Tìm hiểu cách nâng cao mức độ nhận biết về một trang kinh doanh nào đó trên WhatsApp và cách dùng các công cụ riêng có trong ứng dụng này để phục vụ cho mục đích sắp xếp và tự động hóa.